Door deel te nemen aan de acties van EVERYBEAT.NL, ga je automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden:

  1. Alle onderstaande voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders vermeld in de betreffende actie.
  2. Winnaars worden gecontacteerd per medium waarmee de actie tot stand is gekomen met een verzoek om bevestiging m.b.t. het in ontvangst nemen van de gewonnen prijs. Indien hierop niet tijdig wordt gereageerd, kan de prijs komen te vervallen en zal de eerst volgende in aanmerking komen voor de gewonnen prijs. Verder wordt over de uitslag van een actie nimmer gecorrespondeerd.
  3. Acties (prijsvragen, wedstrijden, competities, verlotingen, etc.) georganiseerd door EVERYBEAT.NL zijn alleen bestemd voor in Nederland of België woonachtige particulieren.
  4. Werknemers (en familie van werknemers) van EVERYBEAT.NL en eventuele andere bedrijven met welke een actie is georganiseerd, zijn expliciet uitgesloten van deelname.
  5. Inzendingen, aangeleverd na de in de actie vermelde sluitingsdatum en –tijd, zijn uitgesloten van deelname. Een inzending is op tijd, wanneer deze is ontvangen vóór de tijd, vermeld in de beschrijving van de actie. Voorbeeld: ‘uiterste inzenddatum is 10 november’ – inzendingen ontvangen tot en met 23:59 uur van 10 november dingen mee, later ontvangen inzendingen niet. Dit is een voorbeeld, de datum voor de betreffende actie vind je in de tekst bij de actie zelf.
  6. Door deelname aan een actie, geef je EVERYBEAT.NL (tenzij anders vermeld) het niet-exclusieve recht je inzending te gebruiken voor doeleinden in het kader of verlengde van de actie, bijvoorbeeld ter promotie of illustratie, zowel op EVERYBEAT.NL als elders. Met ‘gebruiken’ wordt onder andere bedoeld: gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie.
  7. Voor zover nodig en van toepassing, kan EVERYBEAT.NL voor een actie persoonsgegevens verzamelen. Deze worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van de actie: voor het (willekeurig) selecteren van een winnaar en communicatie met deze winnaar(s). Na afloop worden de persoonsgegevens vernietigd.
  8. Op prijzen rust, tenzij anders vermeld, geen garantie.