Altijd jammer als er weer eens een DJ opstaat die verkondigd dat vinyl of CD het beste afspeel medium is. Want waar gaat het nou eigenlijk over?
Het gaat over de verheerlijking van het gebruikte middel.

Waar de een vinyl gebruikt, gebruikt de ander CD of MIDI controller om de muziek af te spelen. Dit doet de DJ om een onvergetelijk set neer te leggen voor zijn of haar publiek. Ik zeg het hier juist; voor het publiek. Immers, het publiek komt om vermaakt te worden.

Wordt het publiek niet vermaakt, zullen ze een volgende keer aarzelen om weer naar je te komen kijken en wordt het steeds lastiger om aan de bak te komen. Zo ver hoeft men nog geen raketgeleerde te zijn om het te snappen.

Komt de discussie echter op de vraag: “Wat gebruik je om te draaien?” Dan wordt het lastige materie.

De vinyl puristen zeggen dat alleen vinyl gebruikt mag worden, de club DJ zal zijn liefde verklaring aan de CDJ-2000 Nexus uitschreeuwen, terwijl de MIDI controller DJ zal praten over gave nieuwe manieren om muziek te manipuleren.

Wat is nu het beste afspeel-medium? Dat is een vraag waar geen goed antwoord op te geven is. Waar het voor mij op neer komt, zijn een aantal factoren. Het meest belangrijke zal zijn, waar voel jij je als DJ het meeste thuis op en op welk medium kom jij het meest tot jouw recht.

Mooi als je vinyl plaatjes hebt maar je moet het goed in kunnen zetten. Mooi als je CDJs hebt maar je moet het goed in kunnen zetten. Mooi als je een MIDI controller hebt…

Draaien we de rollen om, is het ook wel interessant om te bekijken: “Hoe gaat het met het publiek? Maakt het het publiek iets uit of er vinyl, CD of controller gebruikt wordt?” Het antwoord op de eerst vraag zal kunnen zijn: “Het gaat goed met het publiek, je moet nog de groeten hebben!” Waar een tweede antwoord in de buurt zal liggen van “Geen kont!”.

Samenvattend, maakt het het publiek niet uit wat gebruikt wordt om muziek af te spelen. Al maak je gebruik van extreme pingpong-batjes, zolang jij jouw publiek maar geeft waar deze naar verlangt.

Aan het eind van het verhaal staat de DJ in dienst van het publiek, het publiek verdient het meegenomen te worden op een muzikale reis waarin het even alle realiteit los laat.
Weet je dit bij elke set voor elkaar te krijgen, dan zal het publiek jou op handen dragen.