Naar aanleiding van onze brief aan de gemeente Veldhoven over het gewijzigde programma van Cult & Tumult, zijn wij op gesprek uitgenodigd met onder andere Burgemeester Jack Mikkers.

HARDSTYLE MAG WEL DEGELIJK IN VELDHOVEN

Lees hier de reactie van de Burgemeester.

Laten we vooropstellen dat de gemeente niet tegen de hardere stijlen is. Er zijn echter in het verleden wat situaties geweest waardoor wij deze beslissing hebben moeten maken. Terug denkend aan het optreden van Darkraver, drie jaar geleden op kermis Zeelst. Normaal krijgen wij een handjevol klachten met betrekking tot geluidsoverlast, destijds waren dat er 170. Dat was voor ons een doorslaggevende factor om te besluiten deze muziekstijl niet meer in een woonwijk in de buitenlucht toe te staan.

We hebben hier afspraken over gemaakt met een aantal personen om dit alleen nog binnen te laten plaats vinden. Dit is ook gebeurd, denk aan Plug ‘N Play bij cafe Willem van Oranje tijdens kermis Zeelst dit jaar, maar ook aan hun optreden op Sand City in de tent en natuurlijk aan de eerste editie van Hardlab in de Heiberg.

Ook is er de vraag gesteld om het door te laten gaan op een lager volume, maar dan zou de ervaring anders zijn en dat willen we ook niet. We willen graag dat een ieder ten volle kan genieten van een feest avond.

We hebben gekeken naar oplossingen met tegengeluid en dergelijke, maar daar leent de locatie zich helaas niet voor.
Hiernaast is aan de organisatie de suggestie gedaan te kijken naar andere locaties, maar daar heeft de organisatie geen rol in gepakt.

We hebben niet alleen rekening gehouden met geluidsoverlast maar ook met de veiligheid van onze inwoners. Daar dit een gratis feest betreft, kunnen wij niet uitsluiten dat hier geen risicogroepen op af komen. Ook dit heeft meegespeeld in de overweging deze beslissing te nemen…

Er is afgesproken dat de nieuw geboekte DJs ook niet deze stijlen mogen draaien.

De organisatie achter Cult & Tumult heeft deze mensen geboekt zonder dat wij op de hoogte waren. Er waren van te voren al afspraken, echter hebben zij deze artiesten toch geboekt. Wij als gemeente waren wel op de hoogte van de hernieuwde line-up echter werden wij geconfronteerd met berichtgeving op de site, zonder enige toelichting. Wij betreuren hoe dit is verlopen.

Toch willen wij in de toekomst kijken wat er mogelijk is, wij denken bijvoorbeeld aan een andere locatie voor de hardere stijlen.

Jammer maar wij begrijpen het wel

Wij begrijpen de beslissing wel, echter vinden wij het nog steeds jammer dat we helaas niet kunnen genieten van de optredens van Plug ‘N Play, Mark With a K en B-Front in hartje Veldhoven.

Helaas hebben wij tot op heden nog geen reactie gekregen van Cult & Tumult.

De toekomst van Hardstyle binnen gemeente Veldhoven

In het gesprek hebben wij als Everybeat.nl aangeboden om met een groepje hardstyle liefhebbers mee te denken hoe hardstyle evenementen in Veldhoven wel gefaciliteerd kunnen worden, en de gemeente wil dankbaar gebruik maken van dit aanbod.

*Foto Marvin Slaats.